การนัดเข้าตรวจบ้าน
1. แจ้งวัน-เวลาเข้าตรวจ (ล่วงหน้า)
2. ชื่อโครงการ, พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตร, ประเภทบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น, ทาวน์โฮม 3 ชั้น
3. ทาง JRP Home แจ้งคอนเฟริมวันและเวลากลับ (ผ่านโทรศัพท์, Line)
4. ใช้ระยะเวลาการตรวจบ้านประมาณ 2-3 ชั่วโมง
5. ตรวจเสร็จสรุปรายการให้ลูกค้าทราบหน้างาน
หมายเหตุ : ในวันตรวจทางลูกค้าต้องแจ้งให้ทางโครงการจัดเตรียมไฟ-น้ำ ล่วงหน้า (กรณียังใช้ไฟโครงการ)                                                                                                              
การส่งรายงานการตรวจบ้านของลูกค้า
การตรวจครั้งที่ 1 เล่มรายงานตรวจบ้านใช้เวลาจัดทำ 3-4 วัน ไม่นับวันตรวจ โดยจะขอข้อมูลชื่อ-สกุล และอีเมล์จัดส่งในวันตรวจบ้าน หากทางโครงการต้องการขอเล่มรายงานขอให้แจ้งอีเมล์วันตรวจด้วย
การตรวจครั้งที่ 2 เล่มรายงานตรวจบ้านใช้เวลาจัดทำ 1-2 วัน ไม่นับวันตรวจ หากมีรายการเพิ่มเติมใหม่ ทางเราจะถ่ายรูปและรวมไปในรายงาน

รายละเอียดการตรวจสอบบ้าน 4 ส่วน ดังนี้ 

 

1. งานใต้หลังคา  
- ตรวจสอบการมุงหลังคาและโครงหลังคา 
- ตรวจสอบระบบไฟใต้หลังคา
- ตรวจสอบการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
- ตรวจสอบผนังกั้นระหว่างแปลง (เฉพาะทาวน์เฮ้าส์)

2. งานระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบงานติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ตรวจสอบปลั๊กไฟทุกจุด
- ตรวจสอบสวิทซ์ไฟแสงสว่างทุกจุด
- ตรวจสอบสายไฟน้ำอุ่นทุกจุด

3. งานตรวจสถาปัตย์ภายใน-ภายนอก 
- ตรวจการปูพื้นลามิเนต
- ตรวจการปูพื้นกระเบื้องพื้น 
- ตรวจการติดตั้งฝ้าเพดาน
- ตรวจงานติดตั้งบันได-ราวบันได 
- ตรวจสอบการทาสีผนัง 
- ตรวจสอบงานประตู-หน้าต่าง
- ตรวจสอบงานรั้วปูน-รั้วเหล็กรอบบ้าน

4. งานสุขาภิบาล     
- ตรวจอุปกรณ์-สุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำทั้งหมด และปั้มน้ำ
- ตรวจการระบายน้ำห้องน้ำ และเฉลียงทุกจุด 
- ตรวจการระบายน้ำซิงค์ล้างจาน
- ตรวจการระบานน้ำถังบำบัด, ถังดักไขมัน และบ่อพักทุกจุด